FAQ Scholing Intranet

Bekijk eerst of je vraag hieronder bijstaat, zo niet kun je contact opnemen met onze gebruikelijke gegevens. Bekijk hieronder de video over het invullen van je scholingsportfolio op ons intranet.

Moet elk kopje bij overzicht apparaten ingevuld worden?

Het is de bedoeling, dat elk apparaat waar je mee werkt in deze lijst komt te staan. De frequentie is duidelijk aan te geven. Onder kopje klinische les/firma/vakoudste vul je in waaruit aangetoond kan worden, dat je het apparaat beheerst. Dat kan zijn een klinische les of introductie van een vertegenwoordiger of medewerker van de instelling. Het uitvoeren onder controle van een medewerker van de opdrachtgever is ook voldoende om bekwaam te zijn. 

P.s. Iedereen in de zorg werkt met apparatuur. Formeel moet je instructie hebben gehad om het apparaat/monitor te mogen gebruiken. Dit vak kan dus niet leeg zijn.

Moeten de opdrachtgevers ingevuld worden als je in loondienst werkt?

Ja, de bedoeling is dat klanten van Koraal kunnen zien waar je overal gewerkt hebt of momenteel werkt. Zo kan er een beoordeling plaatsvinden van je ervaring. Het is dan voor je eigen portfolio duidelijk waar je werkt en welke ervaring je hebt. Opdrachtgevers waarbij je bemiddeld wordt door Korint/Koraal zien dan je arbeidsverleden tot nu.

Wat wordt bedoeld met Specifieke operaties of doelgroepen?

Deze rubriek is bedoeld om de opdrachtgever informatie te verschaffen. Je kunt dan denken aan specifieke ervaring met orthopedie, neurochirurgie, gastro-enterologie/bariatrie, kinderen/neonatologie etc. In ieder geval alle ingrepen of doelgroepen die niet in de reguliere settings voorkomen.

Heeft printen van een leerplein modules van een ziekenhuis zin?

Je vult de modules, die je gevolgd hebt, in op je tabblad scholing onder klinische les. Als bewijs kun je een foto of copy-screen maken van de uitslag van de modules en deze mailen naar kantoor Tilburg. Bewijs wordt dan toegevoegd aan je intranetdossier. Ook het uploaden van een overzicht gevolgde scholing op een leerplein en/of digitale scholing is een duidelijk bewijs van gevolgde training/scholing op datum.

Vanaf wanneer moeten gegevens ingevuld gaan worden?

De bedoeling is dat je portfolio zo compleet mogelijk is. Maar in ieder geval moet hij ingevuld worden vanaf 01-01-2017. Als het lukt tot 2 jaar terug. Indien beschikbaar graag eerder ook.

Dus ieder vakje moet, eventueel fictief iets ingevuld worden

Bij voorkeur niks fictief invullen. Dat de datum, het instructiemoment en/of door wie de instructie of controle gegeven is, niet meer helder is. Dat kan gebeuren, dan graag een verwijzing maken naar persoon of datum, die je nog bijstaat. Anders wel onderwerp noemen en opmerking plaatsen over controle / ervaring / datum.

Iets wijzigen lukt niet, pennetje opent niet.

Deze klacht ligt al bij ICT. Wordt aan gewerkt.

Bekwaamheidsverklaring bereiden en toedienen parenterale medicatie?

Indien aanwezig en toe te voegen aan je eigen intranet dossier wel.

Ik werk maar een losse dag!

Ook dan moet je de onderdelen invullen waar je mee te maken hebt en zeker de basale zaken als procedures en protocollen. Denk zeker aan ontruiming en handelen bij brand en andere calamiteiten.

Ik heb geen eigen login maar maak gebruik login van ander medewerker.

Ook dan moet je op de hoogte zijn van alle in vorige vraag genoemde onderdelen of items. Maak wel ergens een notitie dat jij de handelingen hebt gedaan onder de inlog van een ander persoon.

Share This