HBO-V

Bachelor voor Vergpleegkundige.

Helaas zijn de inschrijvingen voor deze lichting vol. Aanmeldingen zijn gesloten..

Mensen worden ouder en krijgen meer chronische aandoeningen tegelijk. Daarnaast is de zorgtechnologie in volle opkomst en aspecten als zelfregie, zelfmanagement en shared-descision making zijn belangrijke items geworden binnen de zorg. Het gevolg is dat de zorg verschuift naar de thuissituatie. Voor zorgprofessionals binnen de (regionale) zorginstellingen betekent dit dat de zorgontwikkelingen en -trajecten sneller verlopen. De grenzen van de verschillende werkvelden en specialismen vloeien steeds meer in elkaar over, waardoor ketenzorg noodzakelijk wordt. Dit zijn allemaal ontwikkelingen die vragen om een ander soort hbo-verpleegkundige, namelijk eentje met een brede klinische blik.

HBO-V deeltijd opleiding

Deze hbo verpleegkunde deeltijd opleiding biedt verpleegkundigen de mogelijkheid zich binnen het brede zorgveld optimaal te professionaliseren en te positioneren. Tijdens de hbo-v opleiding ontwikkelt u zich tot een autonome professional en (keten)partner in de zorg. U leert vorm te geven aan het zorgaanbod dat de zorgvrager overstijgt. Hierbij is afstemming van belang met andere partijen in de (zorg)keten en het zorgnetwerk, zowel over afdelings- als instellingsgrenzen heen.

Persoonlijk leiderschap in deze HBO-V verkorte opleiding

Tevens speelt persoonlijk leiderschap (leerlijn PL) een centrale rol in deze hbo-v deeltijd opleiding. De PL heeft vooral betrekking op de persoonlijke en professionele aspecten, waarbij u leert om gedrag en prestaties in de gewenste richting te sturen. Daarmee wordt de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit binnen uw organisatie verhoogd.

Ook evidence-based practice in HBO verpleegkundige deeltijd

De tweede leerlijn is Evidence-based practice (EBP). Het belang van EBP voor hbo-verpleegkundigen is dat zij de betekenis, de rol en de reikwijdte van onderzoek begrijpen, dat zij kennis van anderen kunnen toepassen in hun werkpraktijk en kunnen participeren in praktijkonderzoek. En bovendien dat zij in hun dagelijkse werkpraktijk kritisch, nieuwsgierig en reflectief zijn. Zodat zij naast het deskundig verlenen van verpleegkundige zorg altijd op zoek gaan naar hoe het beter kan. EBP is een belangrijk onderdeel van deze bachelor of nursing.

Doelgroep

Deze hbo-v bachelor opleiding richt zich op BIG-geregistreerde verpleegkundigen die hun functie verder willen verdiepen en verbreden, of op verpleegkundigen met andere, relevante werkervaring binnen het verpleegkundig domein. U heeft een afgeronde opleiding mbo-verpleegkunde en minimaal 3080 uur werkervaring. 

Eisen voor deze opleiding

N

MBO-verpleegkunde

Vooropleiding MBO-verpleegkunde kwalificatieniveau 4 hebben afgerond.
N

BIG-registratie

Je moet geregistreerd staan als verpleegkundige in het BIG-register.

N

Werkervaring

Je hebt een aantoonbare werkervaring van ten minste 3080 uur.

N

Zelfstudie

Voor elke bijeenkomst wordt er verwacht dat je thuis de opdrachten voorbereidt.

Iets voor jou? Een overzicht van het traject en de kosten.

L

Gefinancierd

De opleiding wordt gefinancierd door Koraal+.

L

Duur opleiding

De HBO-V verkorte opleiding duurt 2,5 jaar, inclusief toetsing en afstuderen. Voor MBO-verpleegkundigen met een specialisatie is er een opleiding mogelijk van 1,5 jaar.
L

Wekelijkse bijeenkomst

Elke week kom je een keer bijeen met mededeelnemers.
L

Studiebelasting

In de tussenliggende periode werk je aan beroepsproducten op je leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 15 uur per week, exclusief bijeenkomsten.

Aanmelden?

Helaas zijn de inschrijvingen voor deze lichting vol. 
Aanmeldingen zijn gesloten.

Vragen?

Ellen Pijnenburg

Ellen Pijnenburg

Accountmanager

 

Share This