HBO-V

Gespecialiseerd verpleegkundige.

Helaas zijn de inschrijvingen voor deze lichting vol. Aanmeldingen zijn gesloten..

BACHELOR VERPLEEGKUNDE (HBO-V) VOOR GESPECIALISEERDE VERPLEEGKUNDIGEN

Zorginstellingen in Nederland zijn bezig om de acute en intensieve zorg toekomstbestendig te organiseren. Dankzij nieuwe richtlijnen en kwaliteitseisen voor de inrichting van o.a. Intensive Care en Spoedeisende Hulp afdelingen moeten (kleinere/regionale) ziekenhuizen hun gespecialiseerde zorg anders organiseren.

Het doel hiervan is om de continuïteit en kwaliteit van zorg voor de ernstige zieke en kwetsbare patiënt beschikbaar te stellen en te behouden. Dit vraagt om een brede kijk op de zorg en op processen binnen de acute en intensieve zorg. Zij moeten een nieuwe manier van werken ontwikkelen en dienen continu hun praktisch handelen wetenschappelijk te kunnen onderbouwen.

De volgende thema’s staan centraal in deze opleiding:

  • Optimale kwaliteit en veiligheid
  • Leiderschap: professionele en persoonlijke ontwikkeling
  • Professionaliteit: zowel in specialisaties als in de breedte
  • Integrale (keten)samenwerking: omliggende ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsendiensten

Er vindt een transitie plaats van aanbodgerichte naar vraaggestuurde zorg. Het anticiperen op de complexe zorgvraag van de patiënt staat hierbij centraal.

DOELGROEP

U bent een BIG geregistreerde professional met een afgeronde verpleegkundige opleiding op mbo-niveau. Daarnaast heeft u een afgeronde CZO erkende vervolgopleiding. U bent afgelopen 5 jaar werkzaam (geweest) binnen een gespecialiseerde functie. Bovendien heeft u na het afronden van uw verpleegkundige specialisatie 3080 uur praktijkervaring op gedaan. 

Eisen voor deze opleiding

N

MBO-verpleegkunde

Vooropleiding MBO-verpleegkunde kwalificatieniveau 4 hebben afgerond.
N

BIG-registratie

Geregistreerd staan als verpleegkundige in het BIG-register.
N

Werkervaring

Aantoonbare werkervaring van ten minste 3080 uur.
N

Zelfstudie

Voor elke bijeenkomst wordt er verwacht dat je zelf thuis de opdrachten voorbereidt.

Iets voor jou? Een overzicht van het traject en de kosten.

L

De opleiding wordt gefinancierd door Koraal+

L

HBO-V verkorte opleiding / MBO-verpleegkundigen met specialisatie

De HBO-V verkorte opleiding duurt 2,5 jaar, inclusief toetsing en afstuderen. Voor MBO-verpleegkundigen met een specialisatie is er een opleiding mogelijk van 1,5 jaar.
L

Wekelijkse bijeenkomst

Elke week kom je een keer bijeen met mededeelnemers.
L

Studiebelasting

In de tussenliggende periode werk je aan beroepsproducten op je leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 15 uur per week, exclusief bijeenkomsten.

Aanmelden?

Helaas zijn de inschrijvingen voor deze lichting vol. Aanmeldingen zijn gesloten..

Vragen?

Ellen Pijnenburg

Ellen Pijnenburg

Accountmanager

 

Share This