7 zorgtrends en ontwikkelingen

01 dec 2021 | Nieuws

Dorus Martin

Online marketing

Ook dit jaar zijn er in de zorg weer verschillende verwachtingen. Wat zijn de trends & ontwikkelingen en welke impact gaan ze hebben op de zorgsector? Lees snel verder en bekijk deze 7 zorgtrends en ontwikkelingen die wij zien.

Babyboomers met pensioen

In de periode van 1946 tot 1960 zijn de zogenoemde babyboomers geboren. Vandaar dat er, volgens het Centraal Bureau van de Statistiek, een stijgende lijn in de vergrijzing zit. Steeds meer werkenden gaan met pensioen en dit zorgt er dus voor dat er nóg minder personeel beschikbaar is in de zorgsector. Een gevolg hiervan is dat deze hogere mate van vergrijzing zorgt voor meer ouderenzorg.

De vergrijzing is één van de oorzaken van het tekort aan personeel. Ook is er een tekort aan personeel door middel van het terugdraaien van de eerdere bezuinigingen. Een aantal jaar geleden werden er flinke veranderingen doorgevoerd in de zorgsector. Met gevolg dat er veel zorgprofessionals zonder werk kwamen te zitten. Mede hierdoor betreden er weinig nieuwe, jonge professionals de zorgsector.

Digitalisering en robotisering

Een gevolg van het tekort aan personeel en de hoge kosten is een onmisbare technologische trend: digitalisering en robotisering. Door middel van deze trend kan de kwaliteit van de zorg positief worden beïnvloed en tegelijkertijd de kosten doen drukken.

Hierdoor is het mogelijk om de zorg op grotere afstand te verlenen en hebben de patiënten meer te zeggen over de planning van zijn/ haar zorg. Zo wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van elektronische dossiers, zorgrobotica en eHealth.

eHealth

Gebruik maken van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Patiënten en cliënten zijn dankzij eHealth in staat om de regie te hebben over hun eigen gezondheid. eHealth houdt namelijk in dat men gebruikt maakt van zorg op afstand via ICT.

Dit wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van technologie om de gezondheidszorg te ondersteunen en verbeteren. Door middel van videocontact met de verzorgenden, telemonitoring bij hartfalen etc. Hierdoor is er niet constant (fysieke) observatie nodig bij de patiënt en is er dus meer tijd beschikbaar voor patiënten die deze fysieke behandelingen wel nodig hebben.

Thuiszorg

Ondersteuning en zorg wordt vaak zo dichtbij mogelijk georganiseerd. Ouderen met een zorgvraag wonen zo lang mogelijk thuis. Dit wordt deels vergoed door de gemeente of in specifieke gevallen door de zorgverzekeraar. Het overige gedeelte betalen de ouderen zelf.

Op dit moment woont 94 procent van de 65-plussers in Nederland thuis. Dit zijn ongeveer 2,8 miljoen ouderen. Wanneer men met een lichtere vorm van zorg thuis komt te zitten, komen ze niet meer in aanmerking om te gaan wonen in een zorginstelling.

Diversiteit in de zorg

Het aantal internationale zorgprofessionals neemt naar verwachting de komende jaren toe. Niet alleen onder de groep in de ouderenzorg, maar ook wel degelijk onder de zorgprofessionals. Een belangrijke oorzaak is het stijgende tekort aan zorgprofessionals. Hierdoor zoeken zorginstellingen de geschikte kandidaat dus ook in het buitenland. Zorgprofessionals uit onze buurlanden, maar ook uit de Cariben en het Midden-Oosten komen steeds vaker voor.

Tip: Bekijk de whitepaper van onze partner Korint. Zij gaan in op de 5 belangrijkste aandachtspunten bij internationale werving- en selectie van zorgprofessionals.

Zzp’ers in de zorg

Steeds meer ziekenhuizen kampen met het probleem dat er weinig fulltime personeel beschikbaar is. In de afgelopen zes jaar is het aantal zzp’ers met 80 procent gestegen. Deze aanzienlijke procentuele stijging is ook een probleem voor de zorg. Zeker door het grote personeelstekort. Hierdoor weten zzp’ers namelijk toch wel dat ze op korte termijn een (tijdelijke) werkplek kunnen vinden.

De toename van de vele zzp’ers is zorgelijk voor de sector. Instellingen moeten constant inventariseren welke functie ze wel of niet kunnen vervullen met het vaste personeel. Hierdoor is de kans groot dat de vaste personeelsleden meer uren moeten gaan maken.

Meer aandacht voor kwaliteit en veiligheid

Het is cruciaal om kwaliteit- en veiligheidseisen op te stellen binnen de ziekenhuizen. De patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorgverlening op gepaste en correcte wijze wordt uitgevoerd. Ook moet de werknemer zichzelf veilig voelen om de zorg op veilige en van hoge kwaliteit te verlenen. Door al deze kwaliteits- en veiligheidseisen ontstaan er versterkende, maar ook verzwakkende factoren binnen de zorginstellingen.

Versterkende factoren zijn onder andere:

  • Hogere kwaliteitseisen binnen de ziekenhuizen;
  • Meer aandacht vanuit de media;
  • Het eenvoudiger beheersen van de eventuele risico’s.

Verzwakkende factoren zijn onder andere:

  • Toename van administratieve lasten;
  • Door verhoogde controle minder veilige aanspreekcultuur;
  • Inefficiënte informatieoverdracht door de vele kwaliteitseisen.

3D printing

Het printen van 3D botten en hulpmiddelen is dé ideale trend in de zorg. Door middel van deze technologie kan men specifieke behandelingen perfect uitvoeren. Deze precieze werkwijze is nodig, omdat iedere patiënt uniek is. Daarnaast is het erg efficiënt en relatief goedkoop. Het zorgt er namelijk voor dat de operaties worden verkort. Momenteel blijft het enkel bij botten en hulpmiddelen. In de toekomst (minimaal 5 – 10 jaar) is het hoogstwaarschijnlijk ook mogelijk om bloedvaten te printen.

Deze zorgtrends en ontwikkelingen kunnen van cruciale waarde zijn voor jouw zorginstelling. Dit komt mede door de veranderingen in de branche.

Meer weten?

Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel of heb je opmerkingen? Stuur een email naar recruitment@koraal.org of bel naar +31(0)135821680.