Optimale capaciteitsbenutting in je flexibele schil

De personeelscapaciteit van een organisatie komt beschikbaar vanuit verschillende ‘potjes’ die verdeeld zijn over de organisatie.

b3lineicon|b3icon-group-round||Group Round

Capaciteitsverdeling

Koraal voorkomt door middel van de flexibele schil dat bij het ene organisatieonderdeel extra capaciteit wordt ingehuurd, terwijl elders in de organisatie personeelscapaciteit over is

b3lineicon|b3icon-layers||Layers

Diverse lagen

Bij het inzetten van personeel op de juiste tijd en plaats worden verschillende schillen doorlopen.

De kern: Het vast personeel

Het optimaal benutten van de capaciteit van uw organisatie begint bij het goed verdelen van de capaciteit van de afdeling. De kern van de flexibele schil bestaat uit het vast personeel. Dit personeel dekt zo goed mogelijk de verwachte zorgvraag van de afdeling af.

b3lineicon|b3icon-abacus||Abacus

Jaar uren systematiek (JUS)

De jaarurensystematiek biedt de planner de mogelijkheid om medewerkers in bepaalde periodes meer of minder te laten werken, zonder extra kosten te maken. Een belangrijk voordeel van JUS van Koraal is dat de planner vooruit kan plannen. Door JUS te integreren met de flexibele schil kan de planner zien in welke maanden meer of minder capaciteit van de medewerkers nodig is.

b3lineicon|b3icon-knowledge||kKnowledge

Rooster assistent

De planningstool van Koraal helpt bij het vinden van een goede vervanger voor een uitgevallen dienst. Iemand die gekwalificeerd is de dienst te doen, maar ook iemand die nog voldoende uren beschikbaar heeft en waarbij het inplannen van de dienst geen schendingen veroorzaakt op het gebied van CAO/ATW.

b3lineicon|b3icon-controls||Controls

Personeelstekort door Ad-hoc wijzigingen

De kern van de flexibele schil is nooit honderd procent te plannen. Het planbeeld kan veranderen wijzigen ten opzichte van het rooster dat in eerste instantie gemaakt is. In de praktijk komt het dagelijks voor dat medewerkers uitvallen en afspraken met cliënten en patiënten wijzigen.

Schil 1: Andere afdelingen en / of Filialen

In de eerste schil van de flexibele schil wordt personeel van een andere afdeling of een ander filiaal geraadpleegd.

b3lineicon|b3icon-browser-search-content||Browser Search Content

Planningstool

In de planningstool van Koraal is zichtbaar of de ingezette capaciteit van een afdeling hoger of lager is dan de actuele zorgvraag.

b3lineicon|b3icon-browser-search-user||Browser Search User

Vervanging zoeken

De planner kan zo gericht zoeken naar een eventuele vervanger binnen jouw organisatie.

Schil 2: Flexpool / Interne flexibele schil

Zaken als ziekteverzuim, gevallen van bijzonder verlof, cursusuren en andere factoren die extra inzet van personeel vereisen, kunnen sterk verschillen tussen afdelingen. Het komt voor dat de ene afdeling ruim in de capaciteit zit, en de andere afdeling met een tekort kampt.

b3lineicon|b3icon-user-network||User Network

Flexpool

Hierdoor richten veel organisaties een Flexpool op.

b3lineicon|b3icon-group-round||Group Round

Eerst interne capaciteit benutten

Resultaat hiervan is dat de beschikbare capaciteit in uw organisatie eerst benut wordt, voordat er gebruik wordt gemaakt van externe flexmedewerkers.

b3lineicon|b3icon-user-cloud||User Cloud

Inzet van oproepmedewerkers

Indien de diensten niet vervuld kunnen worden door medewerkers met een min-max contract, of indien alle min-max’ers al zijn ingezet, doet de planner van de Flexpool een beroep op oproepmedewerkers. De oproepmedewerker kiest de diensten die hij of zij kan werken, en de planner van de Flexpool ziet gelijk dat een dienst vervuld wordt.

Schil 3: Beroep op Koraal

De voornaamste toegevoegde waarde van Koraal start in schil 3 van de flexibele schil. Via ons platform kun je inloggen om jouw aanvragen gemakkelijk in te dienen.

b3lineicon|b3icon-user-cloud||User Cloud

Koraal

Na jouw aanvraag zal Koraal een geschikte kandidaat toewijzen aan de dienst.

b3lineicon|b3icon-browser-columns||Browser Columns

Status

De planner van de afdeling ziet gedurende het gehele traject wat de status is van de ingevulde dienst.

b3lineicon|b3icon-phone-chat||Phone Chat

Definitief

Zodra de dienst definitief is ingepland, ontvang je een bericht van Koraal.

b3lineicon|b3icon-calendar||Calendar

Planning

De betreffende flexmedewerker zal direct op het eigen rooster verschijnen.

Integrale planning

Door de inzet van detacheerders in de Flexpool op te nemen, heb je in een oogopslag inzicht in de samenstelling van jouw personeelsinzet. Deze gegevens kun je direct vanuit de planning van Koraal opvragen. Hierdoor kun je mogelijke overschrijding vroegtijdig signaleren en kan er tijdig worden ingegrepen. Je kunt hierbij denken aan:

b3lineicon|b3icon-signed-document||Signed Document

Contracturen

Overzicht van de standaard hoeveelheid contracturen.

b3lineicon|b3icon-bar-chart||Bar Chart

Extra uren

Extra uren en overwerkuren die gemaakt zijn.

b3lineicon|b3icon-user-switch||User Switch

Flexwerkers

Het aantal flexwerkers die je in de afgelopen periode in hebt gezet .

b3lineicon|b3icon-letter-medical||Letter Medical

Externe inhuur

Uren die uitbesteed zijn aan Koraal of een ander deta-bureau.

Online uw aanvraag indienen?

  Je naam *
  Je mailadres *
  Je telefoonnummer *
  Naam instelling *
  Locatie instelling*
  Vakgebied *
  Datum vanaf *
  Datum tot (optioneel)
  Aantal uur per week *
  Aanvullende vereisten (optioneel)
  Overige opmerkingen (optioneel)

  Vragen?

  Onze accountmanager Ellen staat u graag te woord! 

  Ellen Pijnenburg

  Accountmanager

  +31 (0)6 15 17 04 33

  e.pijnenburg@koraal.org