Wanneer is nog niet zeker, maar dat het eraan komt wel. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Niet alleen in de zorg, maar ook in het onderwijs, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. De Eerste Kamer vindt het op deze plekken essentieel dat iedereen elkaar herkenbaar tegemoet kan komen. Zo geeft Rijksoverheid voorbeelden die binnenkort dus niet meer toegestaan zijn zoals een integraalhelm, een nikaab en een bivakmuts. 

De Reden

De reden dat de Eerste Kamer heeft besloten dit te verbieden is vanwege onderlinge communicatie kan worden belemmerd dat een kwalitatief verantwoorde dienstverlening of de veiligheid aanzienlijk daalt. Daarnaast geeft Rijksoverheid nog 5 opmerkingen die belangrijk zijn om te weten met deze nieuwe wet.

01

In Nederland heeft iedereen het recht zich in principe naar eigen inzicht te kleden. Wat een ander er ook van vindt. 

02

Alleen wordt deze vrijheid begrensd in situaties waar het essentieel is dat men elkaar kan aankijken. In situaties zoals bovengenoemde locaties. 

03

Mensen die op deze locaties toch hun gezicht bedekken. Kan gevraagd worden deze bedekking te verwijderen of anders de locatie te verlaten. Ook kan de politie worden ingelicht en een boete worden opgelegd. 

04

Op straat mag het gezicht wel bedekt worden. Maar de politie kan wel vragen de gezichtsbedekkende kleding af te doen wanneer nodig voor legitimatie.

05

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding blijft wel toegestaan als dat nodig is voor werk, sport of feest en evenementen.