Ondertussen is het wel algemeen bekend dat roken niet het beste voor je is. Dat is eigenlijk zacht uitgedrukt, aangezien 19.000 Nederlanders per jaar kanker krijgen als gevolg van roken. Maar zelfs zorgpersoneel, dat misschien wel beter weet dan wie dan ook hoe slecht roken kan zijn voor je, steekt nog wel eens een sigaret op. Maar hoe slecht is roken nou eigenlijk echt voor je?

Is roken nog slechter dan wij al dachten?

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de TNCO gehalten in sigaretten hier in Nederland. En daar zijn wat verassende resultaten uitgekomen. 

Tijdens het onderzoek zijn 100 sigaretten onderzocht door middel van de Canadian Intense mehtode. De niveaus van teer, nicotine en koolmonoxide die gemeten zijn volgens de Canadian Intense methode zijn twee keer zo hoog als de niveaus gemeten volgens de voorgeschreven ISO-methode. En zelf in een aantal gevallen gevallen meer dan 20 keer hoger dan die gemeten met de ISO-methode. De reden dat bij de ISO-methode vaak lage TNCO waarden worden gegeven is omdat de sigaretten een filterventilatie hebben. Bij de CI methode wordt de sigaret afgeplakt zodat deze geen ventilatie heeft. 

Nu weten we dan dat sigaretten nog slechter voor je zijn dan dat wij al dachten. Zou dit voor vele een aanleiding zijn om te stoppen?