Op 14 juli 2016 was onze dag aangebroken, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB kwam langs bij Koraal. En we zijn vanaf die dag officieel een erkend leerbedrijf. We zijn al meer dan een jaar een erkend leerbedrijf en daar mogen we best trots op zijn!

 

Waarom eigenlijk de titel Erkend Leerbedrijf?

Dankzij de Wet educatie en beroepsonderwijs is het verplicht voor mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit wordt  de beroepspraktijkvorming (bpv) genoemd.

N

Goede & Veilige werkplek

U biedt de student een goede en veilige werkplek die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
N

De praktijkopleider

U stelt een praktijkopleider aan die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. U maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
N

Samenwerken

U bent bereid om samen te werken met de school en SBB en u verstrekt daartoe de benodigde informatie.

 

 

N

Bedrijfsgegevens

U gaat akkoord met vermelding van uw bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een leerplaats (stage of leerbaan) zoeken in het mbo.