Koraal helpt ouderen in verpleeghuizen

Het is vervelend wanneer je afwezig bent voor een korte of langere periode. Je kunt je werkzaamheden niet uitvoeren en je moet verplicht thuiszitten. Vandaar dat Koraal duidelijk en inzichtelijk wil krijgen hoe we samen met jou dit traject gaan doorlopen. We kijken naar passende werkzaamheden en proberen jou hierin te begeleiden. Benieuwd hoe we dit aan gaan pakken? Lees dan snel verder en bekijk de 4 stappen die we samen doorlopen.

Stap 1 – Vaststellen van het probleem

Het is belangrijk dat de reden van de afwezigheid wordt vastgesteld en geanalyseerd. Wanneer dit niet concreet is, zal de arboarts worden ingeschakeld. Samen met de arboarts gaan we kijken naar jouw huidige situatie. Samen wordt er gezocht naar een passende oplossing binnen de ziekteperiode.

Stap 2 – Plan van aanpak

Er wordt samen met je leidinggevende/ de arboarts geanalyseerd hoe we in de komende periode te werk gaan. Hierbij wordt er gekeken of:

  • Je op je eigen werkplek kan blijven werken. Dit kan door middel van eventuele aanpassingen in je rooster of je werkplek;
  • Je werkzaam kan zijn op een andere werkplek binnen Koraal. Dit kan op verschillende manieren. Werkzaamheden op een lager niveau of een aangepaste werkplek. Dit is afhankelijk van je situatie;
  • Je werkzaamheden binnen een andere instelling of organisatie kan verrichten.

Passende werkzaamheden

Je bent verplicht om passend werk te accepteren tijdens het re-integratietraject. Passend werk wil zeggen dat we werk bieden wat je ondanks je tijdelijke beperkingen toch kunt uitvoeren. We houden rekening met:

  • Je arbeidsverleden;
  • Je huidige niveau en (behaalde) opleidingen;
  • De reisafstand naar de werkplek;
  • Je gezondheidstoestand.

Ouderenzorg

Bij Koraal zijn er niet altijd passende vervangende werkzaamheden beschikbaar voor werknemers die tijdelijk niet beschikbaar zijn om zijn/haar taken uit te kunnen voeren. Hierdoor zitten sommige medewerkers vaak langdurig thuis.  Om dit te voorkomen zijn we op zoek gegaan naar een oplossing, waarbij we iets voor de maatschappij kunnen betekenen.

Veel verpleeghuizen hebben momenteel een tekort aan personeel. Hierdoor krijgen de cliënten niet de zorg die ze nodig hebben. Door middel van jouw zorgachtergrond ben jij van meerwaarde om passende zorg te bieden in de verpleeghuizen. De ouderenzorg vinden wij erg belangrijk en we willen hier graag een bijdrage aan leveren. De cliënten uiten hun waardering, waardoor we jouw herstelproces proberen te versnellen.

Stap 3 – Contact met je leidinggevende

Na het opstellen van het plan van aanpak gaan we deze samen uitvoeren. Het is belangrijk dat we de gang van zaken uitvoerig bespreken en verschillende contactmomenten hebben. Normaal gesproken zullen de contactmomenten telefonisch of bij ons op locatie zijn. Er wordt gekeken of het plan van aanpak realistisch is en/of de werknemer zich hieraan houdt.

Stap 4 – Evaluatie

Aan het einde van de ziekteperiode zal er een evaluatiegesprek worden ingepland om te kijken of je weer volledig beschikbaar bent en je de oude werkzaamheden weer ​op kunt pakken. Verder wordt er geëvalueerd over de stappen die we hebben doorlopen tijdens de ziekteperiode. Dit is ook voor ons een belangrijk gesprek. We kunnen jouw ervaring en feedback gebruiken om onze procedure constant te blijven verbeteren.

Het komt er dus op neer dat er verschillende manieren zijn om jouw re-integratietraject in te vullen. Dankzij onze samenwerking met verschillende verpleeghuizen, kunnen we er voor zorgen dat jij passende werkzaamheden krijgt bij jou in de buurt. Door middel van deze ​aanpak proberen wij de verpleeghuizen te helpen.