Communicatie is belangrijk bij het bieden van patiëntenzorg van de hoogste kwaliteit. Elke storing in de communicatie kan tot ernstige problemen leiden, zoals complicaties bij de patiënt of sterfgevallen. Er doen zich communicatieproblemen voor tussen het zorgpersoneel, maar ook tussen zorgpersoneel en patiënten. In sommige gevallen veroorzaakte een combinatie van beide problemen schade voor de patiënt. En dat is toch wel het laatste wat je wilt veroorzaken. 

Problemen

De meest voorkomende communicatiestoornissen van zorgpersoneel

 • miscommunicatie over de toestand van de patiënt
 • slechte documentatie,
 • en het medisch dossier van de patiënt niet lezen.

De meest voorkomende communicatiestoornissen tussen patiënt en zorgpersoneel

 • ontoereikende geïnformeerde toestemming
 • onsympathiek antwoord op de klacht van een patiënt
 • ontoereikend onderwijs (zoals over medicijnen)
 • onvolledige follow-up instructies
 • geen of verkeerde informatie aan de patiënt gegeven, en
 • miscommunicatie als gevolg van taalbarrière.

Oplossingen

Er zijn verschillende strategieën die ziekenhuizen succesvol hebben gebruikt om het kostbare, gevaarlijke probleem van miscommunicatie te bestrijden. Naast reguliere teamwork-trainingen met de focus op het duidelijk en direct met elkaar communiceren, hebben sommigen geprobeerd miscommunicaties te elimineren op een gebied waar ze vaak voorkomen. Bij patiënten dus.

Ziekenhuizen hebben hun beslag gelegd op verkeerde informatie met behulp van de I-PASS-methode tijdens ploegwisselingen en andere overgangen van zorg. I-PASS is een geheugensteuntje dat kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat alle volgende informatie wordt meegedeeld wanneer zorgpersoneel I-PASS uitvoert:

 • Illness severity
 • Patient summary
 • Action list
 • Situation awareness and contingency planning
 • Synthesis by receiver

Andere manieren waarop ziekenhuizen communicatie hebben verbeterd, zijn onder andere:

 • rollenspellen en veiligheidsoefeningen, zodat aanbieders de communicatieve vaardigheden die ze tijdens hun training hebben geleerd, kunnen oefenen
 • directe observatie van procedures door afdelingsvoorzitters om hiaten in teamwork te identificeren en te corrigeren, en
 • EPD-updates waarmee artsen belangrijke details over de toestand van de patiënt beter kunnen documenteren.

Welke tactiek jouw faciliteit ook kiest, het moet ervoor zorgen dat alle vormen van communicatie met clinici van topkwaliteit zijn. Het ontwikkelen en verbeteren van schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden van aanbieders kan grote fouten voorkomen die zowel pijn doen aan patiënten als negatieve aandacht schenken aan het ziekenhuis.