De tekorten aan operatieassistenten worden steeds beter voelbaar in Nederland. Ook vanuit Koraal merken wij dat er een tekort aan het ontstaan is binnen dit vakgebied. De inzet van operatieassistenten moet optimaal geregeld worden, om de kwaliteit én de kwantiteit van de operaties in Nederland te kunnen waarborgen. Is Koraal hier een belangrijke schakel in?

De toenemende zorgvraag legt een fikse druk op iedere afdeling in ieder ziekenhuis, privékliniek of verzorgingshuis. Er wordt vaak gesproken van de golfbeweging die weer over de gezondheidszorg komt maar is dit wel juist? Is er wel sprake van een golfbeweging? Zorginstellingen moeten de inzet van haar personeel structureel veranderen om deze tekorten op te kunnen vangen, deze veranderingen zijn namelijk chronisch.

De huidige vergrijzing is mede een oorzaak van de toenemende zorgvraag. Deze vraag dwingt ons tot innovatie en gekwalificeerd personeel. Om dit gekwalificeerd personeel op de OK te behouden wordt er gepleit voor een verplichte registratie en accreditatie. Op deze wijze kan de kwaliteit van de zorg gewaarborgd en/of verbeterd worden. In het Verenigd Koninkrijk bestaat een dergelijk register ook al voor operatieassistenten.

 

 

Volgens Nicole Dreessen, bestuurslid LVO, moeten zorgprofessionals en patiënten erop kunnen vertrouwen dat alle operatieassistenten bevoegd en bekwaam zijn. Volgens het LVO moeten operatieassistenten opgenomen worden in artikel 3 van de wet BIG, om deze titel te beschermen. De verwachting luidt namelijk dat er in de toekomst een groter beroep gedaan wordt op zelfstandig handelen en innovatieve krachten, in plaatst van gespecialiseerde operatieassistenten. Dit is volgens het LVO enorm gevaarlijk omdat niet-specialisten cruciale handeling zouden gaan verrichten voor, na en tijdens een operatie. Een operatiekamer wordt hierdoor dus een stuk onveiliger, bijna iedereen kan om deze manier fungeren als operatieassistent. Niemand wil ten slotte geopereerd worden in een gevarenzone.

OK’s staan momenteel te vaak onnodig stil. Er zijn in Nederland ongeveer 60 vacatures voor operatieassistenten die niet ingevuld zijn. Momenteel worden er per jaar 200 operatieassistenten opgeleid, dit zou verdrievoudigd kunnen worden, aldus Nicole Dreessen.

De rol van detacheringsbureaus wordt hierdoor groter dan de afgelopen jaren het geval was. Hoewel er nog steeds zorginstellingen twijfels hebben bij de kwaliteit van het geleverde personeel en/of de samenwerking met dergelijke bureaus kan dit gezien worden als een effectieve oplossing voor het personeelsprobleem. Het optimaal benutten van je capaciteit zorgt er ten slotte voor dat in heel Nederland de meeste operaties door kunnen gaan. Dit is ook een reden voor Koraal om het Koraal Young Professional Program (KYPP) door te pakken. Op deze manier kunnen jonge operatieassistenten in verschillende ziekenhuizen aan de slag, om persoonlijke ervaring op te doen én om de capaciteitsproblemen van deze zorginstellingen de minimaliseren.

 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ziet deze problematiek ook in. Er komende dreigende tekorten aan voor operatieassistenten in Nederland. “Er wordt hard aan gewerkt om dit probleem op te vangen, NVZ stelt geld beschikbaar voor de ziekenhuizen, zodat zij meer intern kunnen opleiden. We zijn als vereniging een campagne gestart om ziekenhuizen hier op te wijzen”, aldus de woordvoerder van de NVZ.