Hoog ziekteverzuim in de zorg

Is de werkdruk te hoog in de gezondheidszorg? Het percentage van het ziekteverzuim in de gezondheidszorg in Nederland is hoger dan het gemiddelde in ons land. Het percentage in de zorg was in het eerste kwartaal van 2016 maar liefst 5,8 procent. Volgens het CBS is het gemiddelde ziekteverzuimpercentage 4,3 procent. Dit houdt in dat het ziekteverzuim in de gezondheidszorg 36 procent hoger ligt dan in de rest van de markt. Het verschil tussen de gezondheidszorg en het gemiddelde was de afgelopen 10 jaar nog nooit zo hoog. Wat zou de reden zijn van dit verschil? 

Werknemers in de zorg vaker én langer ziek

Uit de jaarlijkse Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van CBS en TNO blijkt dat werknemers in de zorg zich in 2015 gemiddeld 1,2 keer ziek hebben gemeld en vervolgens ruim 9 dagen ziek waren. Dat is vaker dan het landelijk gemiddelde van één ziekmelding en dat zijn meer ziektedagen dan van de gemiddelde werknemer, die in 2015 bijna 7 dagen verzuimde.
Binnen de gezondheidszorg was het ziekteverzuim het hoogst in de verpleeg-en verzorgingshuizen. Met een 6,7 procent is het in deze specifieke branche een stuk hoger dan het gemiddelde.

Te hoge werkdruk

De achterliggende reden voor dit hoogpercentage is wellicht de (te) hoge werkdruk in de zorg. Het werkgerelateerde ziekteverzuim lag volgens het CBS op 26,1 procent. Het gemiddelde werkgerelateerde verzuim ligt op 21.6 procent. Een aardig verschil dus. De vraag luidt dus: is de werkdruk te hoog in de gezondheidszorg?
Laat een reactie achter of kijk voor meer relevante nieuwsartikel op deze pagina.