Misverstanden door verkeerd communiceren in de zorg

Communicatie is belangrijk bij het bieden van patiëntenzorg van de hoogste kwaliteit. Elke storing in de communicatie kan tot ernstige problemen leiden, zoals complicaties bij de patiënt of sterfgevallen. Er doen zich communicatieproblemen voor tussen het...

Rositta Kaijser Ondernemer van de Maand september

Rositta Kaijser, een klant van ons waar verschillende professionals via ons werken, is ondernemer van de maand september geworden! ”Al meer dan dertig jaar houdt Rositta Kaijser zich bezig met het behandelen van rosacea en het ontwikkelen van haar unieke en...

Verloop van zorgpersoneel blijft toelopen

Het verloop van zorgpersoneel blijft toelopen en is nu op zijn hoogst in de afgelopen vijf jaar. Door vele ziektemeldingen en personeel dat hun werkgever verlaat zijn er ontzettend veel ziekenhuizen andere zorginstellingen op zoek naar kwalitatief goed zorgpersoneel. ...

Tips en tricks voor het overleven van een nachtdienst

Voor de meeste zorg professionals is een nachtdienst draaien wel bekend. Maar niet voor iedereen klinkt dit als muziek in de oren, toch hoort het er bij. Er zijn natuurlijk altijd van die gezellige mensen die flierefluitend door de nachtdienst gaan, maar andere hebben...

Hoe slecht is roken nou eigenlijk voor je?

Ondertussen is het wel algemeen bekend dat roken niet het beste voor je is. Dat is eigenlijk zacht uitgedrukt, aangezien 19.000 Nederlanders per jaar kanker krijgen als gevolg van roken. Maar zelfs zorgpersoneel, dat misschien wel beter weet dan wie dan ook hoe slecht...

Gezichtsbedekkende kleding verbod in de zorg

Wanneer is nog niet zeker, maar dat het eraan komt wel. Het verbod op gezichtsbedekkende kleding. Niet alleen in de zorg, maar ook in het onderwijs, openbaar vervoer en overheidsgebouwen. De Eerste Kamer vindt het op deze plekken essentieel dat iedereen elkaar...